Standee – Standy – Khung treo quảng cáo

Standee – Standy – Khung treo quảng cáo: banner cuốn, kệ X, giá cuộn, x banner, pop up banner, roll up banner, khung chữ X giá tốt, hàng nhiều, từ 1998.