Tag: roll up banner

Banner cuốn nhôm – Standee cuốn nhôm – Roll up banner

Banner cuốn nhôm – Standee cuốn nhôm – Roll up banner hay giá cuốn bằng nhôm, khung cuộn, banner cuộn nhôm có cấu trúc làm bằng nhôm dạng hộp, có cây chống sau lưng để giữ, định vị tấm banner quảng cáo. Khi không sử dụng, tấm banner quảng cáo có thể được cuốn vào